ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ:  ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ               

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΣ

 

 

Προσωπογραφία

 

Λιθογραφία
23.00 x 15.00
1937

 

 

Portrait


Lithography
23.00 x 15.00
1937

 

 

 

"Έλα να τα πάρεις"

Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος

Λιθογραφία
100.00 x 70.00
1940

 

 

"Come and get them"
Greek-Italian war

Lithography
100.00 x 70.00
1940

 

 

 

"Οι Ηρωίδες του 1940"

Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος

Λιθογραφία
100.00 x 70.00
1940
 

 

 

"The Heroines of 1940"
Greek-Italian war

Lithography
100.00 x 70.00
1940

   

   

"Εμπρός της Ελλάδος

παιδιά"

Ελληνοϊταλικός πόλεμος

Λιθογραφία
100.00 x 70.00
1940

 

 

"Greeks move forward"
Greek-Italian war

Lithography
100.00 x 70.00
1940

 

 

  Αφίσσα Εθνικής
Αντίστασης

Λιθογραφία
100.00 x 70.00
1944
     
 

National Resistance

Poster

Lithography
100.00 x 70.00
1944

 

    Αφίσσα Εθνικής
Αντίστασης

Λιθογραφία
100.00 x 70.00
1944

 

 

Fantasy I

National Resistance

Poster

Lithography
100.00 x 70.00
1944

 

 

 

Άθως Ι

Λιθογραφία
70.00 x 50.00
1972

 

 

Athos I

Lithography
70.00 x 50.00
1972

 

    Άθως ΙI

Λιθογραφία
70.00 x 50.00
1972
  
 

Athos II

Lithography
70.00 x 50.00
1972

 

 

  Άθως ΙΙI

Λιθογραφία
50.00 x 70.00
1972

   

 

 

Athos III

Lithography
50.00 x 70.00
1972

   

   

Μήθυμνα ΙΙΙ (Λέσβος)

Λιθογραφία
54.00 x 83.00
1978

   

 

Mithymna III (Lesvos)

Lithography
54.00 x 83.00
1978

   

 

 

Αιγαίο ΧΧΙI

Λιθογραφία
46.00 x 67.00
1978

   

 

Aegean XXII

Lithography
46.00 x 67.00
1978

   

    Αιγαίο ΧΧΙII

Λιθογραφία
47.00 x 68.00
1978

       
  Aegean XXIII

Lithography
47.00 x 68.00
1978

      

 

 

Αιγαίο ΧΧΙ

Λιθογραφία
44.00 x 59.00
1978

   

 

Aegean XXI

Lithography
44.00 x 59.00
1978

   

    Αιγαίο ΧΧΙV

Λιθογραφία
78.00 x 50.00
1978

   

  Aegean XXIV

Lithography
78.00 x 50.00
1978

    

 

 

Σκύρος

Λιθογραφία
50.00 x 70.00
1979

   

 

Skyros

Lithography
50.00 x 70.00
1979

   

    Καρφιά

Λιθογραφία
44.00 x 60.00
1979

   

 

Nails


Lithography
44.00 x 60.00
1979

    

 

 

Αιγαίο ΧΧΙΧ

Λιθογραφία
60.00 x 57.00
1981

   

 

Aegean XXIX

Lithography
60.00 x 57.00
1981

   

    Μελτέμι

Λιθογραφία
31.00 x 42.00
1981

   

  Meltemi

Lithography
31.00 x 42.00
1981

   

 

   

Κυκλάδες

Λιθογραφία
31.00 x 42.00
1981

 
 

Cyclades

Lithography
31.00 x 42.00
1981

  
     

Παρίσι 1956

Λιθογραφία
56.00 x 74.00
1982

 

Paris 1956

Lithography
56.00 x 74.00
1982

 

    Ύδρα ΙV

Λιθογραφία
64.00 x 47.00
1982
 
 

Hydra IV

Lithography
64.00 x 47.00
1982

 
     

Ύδρα ΙII

Λιθογραφία
76.00 x 57.00
1982

 
 

Hydra III

Lithography
76.00 x 57.00
1982

 

 

    Μακρυγιάννης

Λιθογραφία
37.00 x 24.00
1984
 
 

Makrygiannis

Lithography
37.00 x 24.00
1984

 
     

Αιγαίο ΧΧΧΙΧ

Λιθογραφία
46.00 x 67.00
1986

 
 

Aegean XXXIX

Lithography
46.00 x 67.00
1986

 

 

   

Αιγαίο ΧL

Λιθογραφία
46.00 x 60.00
1986

 
 

Aegean XL

Lithography
46.00 x 60.00
1986

 
     

Αιγαίο XXXVIII

Λιθογραφία
46.00 x 67.00
1986

 
 

Aegean XXXVIII

Lithography
46.00 x 67.00
1986

 

 

   

Αιγαίο XXXVII

Λιθογραφία
46.00 x 67.00
1986

 
 

Aegean XXXVII

Lithography
46.00 x 67.00
1986

 
     

Αιγαίο XXXVI

Λιθογραφία
46.00 x 67.00
1986

    

 

Aegean XXXVI

Lithography
46.00 x 67.00
1986

  

 

    Αιγαίο XXXIV

Λιθογραφία
46.00 x 67.00
1986
 
  Aegean XXXIV

Lithography
46.00 x 67.00
1986
 
      Αιγαίο XXXV

Λιθογραφία
46.00 x 67.00
1986

 

Aegean XXXV

Lithography
46.00 x 67.00
1986

 

        

   

Κέρκυρα

Λιθογραφία
85.00 x 47.00
1987

 
 

Corfu

Lithography
85.00 x 47.00
1987

 
     

Αιγαίο XLI

Λιθογραφία
46.00 x 67.00
1987

 
  Aegean XLI

Lithography
46.00 x 67.00
1987
 

          

    Μήθυμνα

Λιθογραφία
46.00 x 67.00
1987
 
  Mithymna

Lithography
46.00 x 67.00
1987
 
      Καρνάγιο

Λιθογραφία
46.00 x 67.00
1988
 
  Shipyard

Lithography
46.00 x 67.00
1988
 

 

    Αιγαίο

Λιθογραφία
25.00 x 35.00
1989
 
  Aergean

Lithography
25.00 x 35.00
1989
 
      Στο μπαλκόνι

Λιθογραφία
65.00 x 46.00
1990
 
  At the balcony

Lithography
65.00 x 46.00
1990
 

 

    Ακτή του Αιγαίου

Λιθογραφία
48.00 x 72.00
1991
 
  Aegean coast

Lithography
48.00 x 72.00
1991
 
      Ψαράδες
 
Λιθογραφία
67.00 x 50.00
1991
 
  Fishermen

Lithography
67.00 x 50.00
1991
 

        

   

Νότιος Ευβοϊκός

Λιθογραφία
67.00 x 50.00
1991

   

 

Soutn Euboean

Lithography
67.00 x 50.00
1991

  
      Ξεψάρισμα

Λιθογραφία
50.00 x 70.00
1991
 
  Cleaning the nets

Lithography
50.00 x 70.00
1991
 

            

    Μύκονος τον χειμώνα

Λιθογραφία
50.00 x 70.00
1991
 
  Myconos in winter

Lithography
50.00 x 70.00
1991
 
      Μύκονος το καλοκαίρι

Λιθογραφία
50.00 x 70.00
1991
 
  Myconos in the summer

Lithography
50.00 x 70.00
1991
 

        

    Ύδρα

Λιθογραφία
67.00 x 50.00
1991
 
  Hydra

Lithography
67.00 x 50.00
1991
 
      Ξεψάρισμα στο λιμάνι

Λιθογραφία
50.00 x 70.00
1991
 
 

Cleaning the nets

in the harbour

Lithography
50.00 x 70.00
1991

 

            

    Τρικυμία

Λιθογραφία
49.00 x 71.00
1991
 
  Storm

Lithography
49.00 x 71.00
1991
 
      Στολίδια της ακτής

Λιθογραφία
50.00 x 70.00
1991
 
  Jewels of the beach

Lithography
50.00 x 70.00
1991
 GR     EN