ΣΧΕΔΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΣ

 

 
"Εθνική Γιορτή"
Σχέδιο με μολύβι
1950
 
  "National Holiday"
Pencil Drawing
1950
   
   
"Αρχοντικό"
Σχέδιο με λάδι
1957
   
  "Mansion"
Oil drawing
1957
 

 

 

"Κοκορομαχία"
Σχέδιο με λάδι
1957
   
  "Cockfight"
Oil drawing
1957
 
   
"Νεκρή Φύση"
Σχέδιο με λάδι
1957
  
  "Still Life"
Oil drawing
1957
 

 

  "Γυμνό"
Μελέτη με κάρβουνο
1970
 
  "Nude"
Study in charcoal
1970
 
   
"Γυμνό"
Μελέτη με κάρβουνο
1970
 

  "Nude"
Study in charcoal
1970
 

 

  "Περσεφόνη και Άδης"
Μελέτη με κάρβουνο
1970
 
  "Persephone and Hades"
Study in charcoal
1970
 
   
"Περσεφόνη"
Μελέτες με κάρβουνο
1970

 
  "Persephone"
Studies in charcoal
1970
 

 

 
"Ξύλινη Προκυμαία"
Μελέτη με κάρβουνο
1970
 
  "Wooden quay"
Study in charcoal
1970
 
   
"Περσεφόνη και Άδης"
Μελέτη με κάρβουνο
1970
 

  "Persephone and Hades"
Study in charcoal
1970
 

 

 
"Περσεφόνη"
Μελέτη με κάρβουνο
1970
 
 
  "Persephone"
Study in charcoal
1970
 
   
"Ο Πιστός Φίλος"
Έγχρωμο Σχέδιο
1970
   
  "The faithful Friend"
Coloured Drawing
1970
 

 

 
"Ο Πιστός Φίλος"
Μελέτη με κάρβουνο
1970

 
  "The faithful Friend"
Study in charcoal
1970

 
   
"Δελφοί"
Μελέτη με κάρβουνο
1972
 
  "Delfi"
Study in charcoal
1972
 

 

  "Ψαρόνια"
Μελέτη με κάρβουνο

1972
 
  "Starlings"
Study in charcoal
1972
 
    "Πορτραίτο"
Σχέδιο με κάρβουνο
1973
 

  Portrait
Charcoal drawing
1973
 

 

  "Νύμφη"
Μελέτη με κάρβουνο
1974
 

  "Nymph"
Study in charcoal
1974
 
   
"Σάτυρος"
Μελέτη με κάρβουνο
1974
 

  "Satyr"
Study in charcoal
1974
 

     

  "Εθνόσημο Ελληνικής
Δημοκρατίας"
Σχέδιο με σινική μελάνη
1974
 
  "Hellenic Republic Emblem"
Ink Drawing
1974
 
    "Αυλή στη Μήθυμνα"
Έγχρωμο Σχέδιο
1975
   
 
"Courtyard in Mithymna"
Coloured Drawing
1975
 

     

  "Βότσαλα"
Μελέτη με παστέλ
1975
   
  "Pebbles"
Study in pastels
1975
 
    "Βότσαλα"
Μελέτη με παστέλ
1975
   
  "Pebbles"
Study in pastels
1975
 

     

  "Νύμφη"
Μελέτη με κάρβουνο
1980
 

  "Nymph"
Study in charcoal
1980
 
    "Όργωμα"
Μελέτη με κάρβουνο
και ακουαρέλα
1980
 

  "Plowing"
Study in charcoal
and warecolor
1980
 

 

  "Γυμνό στην Παραλία"
Μελέτη με κάρβουνο
1980
 
  "Nude at the Beach"
Study in charcoal
1980
 
   

"Κοπέλα στον καναπέ"

Μελέτη με κάρβουνο
1981

 
  Young woman on sofa
Study in charcoal
1981
 
 

 

  "Βοσκός"
Μελέτη με κάρβουνο
1981
 
  "Shepard"
Study in charcoal
1981
 
    "Ψαράς"
Μελέτη με κάρβουνο
1982
 
  "Fishermen"
Study in charcoal
1982
 

 

 

"Ψαράδες"
Μελέτη με κάρβουνο
1982
 
  "Fishermen"
Study in charcoal
1982
 
    "Ψαράδες"
Μελέτη με κάρβουνο
1982
 

  "Fishermen"
Study in charcoal
1982
 

 

  "Ψαράς"
Μελέτη με κάρβουνο

1982
 
  "Fisherman"
Study in charcoal
1982
 
   
"Κατσίκια"
Μελέτη με κάρβουνο
1983
   
 
"Goats"
Study in charcoal
1983
 

 

  "Πορτραίτο"
Μελέτη με pastel
1984
 

  "Portrait"
Study in pastels
1984
 
    "Πορτραίτο"
Σχέδιο με κάρβουνο
1985
 
  "Portrait"
Charcoal drawing
1985
 

 

  "Γυμνό"
Μελέτη με κάρβουνο

1985
 
  "Nude"
Study in charcoal
1970
 
    "Αιγαίο"
Σχέδιο με κάρβουνο
1990
 
  "Aegean"
Charcoal drawing
1990
 

        

  "Γαλαξείδι"
Μελέτη με pastel
1990
 

  "Galaxidi"
Study in pastels
1990
 
    "Αιγαίο"
Σχέδιο με κάρβουνο

1991
 
  "Aegean"
Charcoal drawing
1991
 

          

 
"Αιγαίο"
Σχέδιο με κάρβουνο
1991
 

  "Aegean"
Charcoal drawing
1991
 
   
"Αιγαίο"
Σχέδιο με κάρβουνο
1991
 

  "Aegean"
Charcoal drawing
1991
 
 

 

 
"Αιγαίο"
Σχέδιο με κάρβουνο
1991
 

  "Aegean"
Charcoal drawing
1991
 
         
  

 
GR     EN